EP.9 ถ้าหาหุ้นส่วนที่ดีไม่ได้ อย่าทำธุรกิจนั้น

Share:

Listens: 0

TheCtec Podcast

Education


EP นี้ได้แรงบันดาลใจจากช่วงนี้ที่ผมกำลังจะเริ่มทำธุรกิจใหม่กับหุ้นส่วนใหม่ และเรื่องหุ้นส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ถึงขนาดว่ามีคำพูดที่ว่า "ถ้าหาหุ้นส่วนที่ดีไม่ได้ อย่าทำธุรกิจนั้น" กันเลยที่เดียว ก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์และข้อคิดจากหนังสือที่เคยอ่านมา เอามาอ้างอิงเพื่อให้ได้สาะด้วยหากชอบอ่านบทความก็อ่านได้ที่https://thectec.net/หุ้นส่วนไม่ดีอย่าทำ/