Episode 13

Share:

Listens: 376

Short Talks

Education


My brother John just became a soccer referee. He will referee for the first time next month. He has been playing soccer for about three years, and he has always wanted to be a referee. A referee is a person who watches the soccer game and decides if the players are doing anything that they shouldn't be doing, like using their hands, or committing a foul, like kicking another player. It happens more often than you might expect. If the referee finds a player doing anything like this, he can give the player a penalty. If a player gets three penalties, he must leave the game. It's a very serious punishment, and the players can get very upset. Players sometime get very angry with the referee, so it can be quite stressful. Soccer referees have to know the rules of soccer very well. My brother loves soccer and I know that he will be a great referee. [VN] ===> Anh trai tôi, John, vừa mới trở thành trọng tài bóng đá. Anh ấy sẽ làm trọng tài lần đầu tiên trong tháng tới. Anh ấy đã chơi bóng đá khoảng 3 năm và luôn muốn trở thành một trọng tài. Trọng tài là một người theo dõi trận bóng đá và quyết định xem liệu là người chơi có làm gì mà họ không nên làm hay không, chẳng hạn như dùng tay, hay chơi xấu, như đá người chơi khác. Chuyện đó xảy ra nhiều hơn là bạn tưởng. Nếu trọng tài thấy người chơi làm một chuyện như vậy, trọng tài có quyền phạt người chơi. Nếu người chơi nhận 3 thẻ phạt thì buộc phải rời khỏi trận đấu. Đó là một hình phạt rất nghiêm trọng, và người chơi có thể sẽ trở nên rất tức giận. Người chơi đôi khi trở nên rất giận trọng tài nên cũng khá là căng thẳng. Trọng tài bóng đá phải biết luật chơi bóng đá rất rõ. Anh tôi thích bóng đá và tôi biết anh ấy sẽ là một trọng tài tuyệt vời.