Episode 15

Share:

Listens: 503

Short Talks

Education


It is a pleasure to introduce to you, Paula Adams. Ms. Adams is from England, but has been working in Cuba for the past six months as a reporter for The Daily Star, the island's only English-language newspaper. Several of her articles have been recommended for awards due to her clear writing style. Tonight, Ms. Adams will talk about her most recent article about the workers in the tourism industry on this island. [VN] ===> Tôi rất vinh hạnh khi được giới thiệu với các bạn cô Paula Adams. Cô Adams đến từ Anh, nhưng đã làm việc ở Cuba trong 6 tháng qua với tư cách là phóng viên của Daily Star, tờ báo tiếng Anh duy nhất của đảo. Một số bài viết của cô ấy đã được đề cử giải thưởng nhờ vào lối viết rõ ràng. Tối nay, cô Adams sẽ nói về bài viết gần đây nhất của cô về những người làm trong ngành du lịch của đảo này.