Episode 18

Share:

Listens: 955

Short Talks

Education


I have been working at the zoo for over twenty years now. Every day, I have to feed the elephants and make sure that they have enough water. On my break, I like to walk around the zoo and look at the other animals. The hippo is my second favorite animal, after the elephant. [VN] ===> Tôi đã làm việc ở vườn thú hơn 20 năm. Hàng ngày, tôi phải cho voi ăn và đảm bảo chúng có đủ nước. Vào giờ nghỉ trưa, tôi thích đi vòng quanh vườn thú và ngắm nhìn những loài vật khác. Hà mã là con vật yêu thích thứ hai của tôi sau voi.