Episode 19

Share:

Listens: 2263

Short Talks

Education


Our communications center brings you many benefits while you stay in our hotel. It is located on the third floor and can be accessed twenty-four hours a day. It includes a state-of-the-art photocopier and two fax machines. There are also several phone ports to connect your computer to the Internet. An express courier service is available for quick delivery of important documents and packages. If you require assistance, please contact the hotel manager. [VN] ===> Trung tâm liên lạc của chúng tôi mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích khi ở tại khách sạn của chúng tôi. Nằm trên tầng 3 và mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Trung tâm bao gồm một máy photo tân tiến nhất và hai máy fax. Ngoài ra còn có một số cổng điện thoại có thể kết nối máy tính của bạn với mạng Internet. Dịch vụ phát thư nhanh cung cấp việc vận chuyển nhanh những tài liệu và bưu kiện quan trọng. Nếu cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với quản lý khách sạn.