Episode 3

Share:

Listens: 201

Flashback

Arts


ध्येय, ध्येयाच्या प्राप्तीच्या वाटेत अनेक अडथले येतात परंतु जो येणाऱ्या अडथळ्यांना पचवून पुन्हा नव्याने प्रयत्न करतो तोच ध्येय प्राप्ती करू शकतो.