Сте го испуштиле првиот дел? Кој учествуваше досега... Граматички дел: нема нова граматика
Сте го испуштиле првиот дел? Кој учествуваше досега... Граматички дел: нема нова граматика