S1E2 - Tuyển tập Ngô Tất Tố - Tập 2: Chữa khoán hết các bệnh - NGÕ VĂN - Swipe Mango

S1E2 - Tuyển tập Ngô Tất Tố - Tập 2: Chữa khoán hết các bệnh...

NGÕ VĂN - Văn học Việt Nam - WAVES

Share Podcast:
Nội dung Đến với seri đầu tiên, hãy cùng chúng mình nghe những câu chuyện trong “Tuyển tập Ngô Tất Tố”. Ngô Tất Tố là một trong những nhà văn sáng lập trào lưu hiện thực trong nền văn học nước nhà trước năm 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như: Tắt đèn, Việc làng, Lều chõng, Tập án cái đình… Ông đồng thời là nhà báo nổi tiếng với biệt tài viết tản văn và chính luận, là nhà văn hoá thành danh với các pho truyện lịch sử, khảo cứu triết học, dịch thu...
Read More
Nội dung Đến với seri đầu tiên, hãy cùng chúng mình nghe những câu chuyện trong “Tuyển tập Ngô Tất Tố”. Ngô Tất Tố là một trong những nhà văn sáng lập trào lưu hiện thực trong nền văn học nước nhà trước năm 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như: Tắt đèn, Việc làng, Lều chõng, Tập án cái đình… Ông đồng thời là nhà báo nổi tiếng với biệt tài viết tản văn và chính luận, là nhà văn hoá thành danh với các pho truyện lịch sử, khảo cứu triết học, dịch thu...
Read More