ทำไม Agile66 Stack จึงจำเป็น?

Share:

Listens: 0

Agile66 Podcast

Technology


พี่ปอมแห่ง Agility, juacompe จาก Scrumcat และ Pomodoro Sheep มาพูดคุยกันถึงความพยายามผลักดันให้ Agile66 กลายเป็น community ใน platform ของ Stack Exchange ประโยชน์คืออะไร? จำเป็นจริงไหม? ใครได้อะไร? พบคำตอบใน podcast นี้ครับ