SBS Persian - اس بی اس فارسی

SBS Persian - اس بی اس فارسی

SBS Persian

Share Podcast:
Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Persian program, including news from Australia and around the world. - از طریق برنامه فارسی رادیو اس بی اس به گفتگوها، گزارش ها و عناوین خبری مربوط به جامعه فارسی زبان از جمله اخبار مربوط به استرالیا و سرتاسر جهان گوش کنید.
Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Persian program, i...Read More
Episodes (664)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

گفتگویی در مورد چشم انداز...

05 Dec 2020 | 10 secs

گفتگویی در مورد چشم ...

05 Dec 2020 | 10 secs

نظرسنجی جدید: پناهندگان ا...

05 Dec 2020 | 04 mins 44 secs

نظرسنجی جدید: پناهند...

05 Dec 2020 | 04 mins 44 secs

شطرنج باد، «خاص ترین فیلم...

05 Dec 2020 | 04 secs

شطرنج باد، «خاص ترین...

05 Dec 2020 | 04 secs

تایید واکسن کروناویروس در...

05 Dec 2020 | 04 mins 41 secs

تایید واکسن کروناویر...

05 Dec 2020 | 04 mins 41 secs

کشف امواج گرانشی توسط دان...

03 Dec 2020 | 03 mins 43 secs

کشف امواج گرانشی توس...

03 Dec 2020 | 03 mins 43 secs

ایجاد بزرگترین بانک اطلاع...

03 Dec 2020 | 03 mins 47 secs

ایجاد بزرگترین بانک ...

03 Dec 2020 | 03 mins 47 secs

شهادت به رنجی مشترک- گفتگ...

01 Dec 2020 | 14 mins 15 secs

شهادت به رنجی مشترک-...

01 Dec 2020 | 14 mins 15 secs

گرمای بی سابقه در ماه نوا...

01 Dec 2020 | 06 mins 27 secs

گرمای بی سابقه در ما...

01 Dec 2020 | 06 mins 27 secs

انتقاد از مایکروسافت برای...

01 Dec 2020 | 08 mins 48 secs

انتقاد از مایکروسافت...

01 Dec 2020 | 08 mins 48 secs

سی و هفت هزار استرالیایی ...

01 Dec 2020 | 07 mins 21 secs

سی و هفت هزار استرال...

01 Dec 2020 | 07 mins 21 secs

تاثیر بیماری کووید-۱۹ بر ...

30 Nov 2020 | 03 mins 32 secs

تاثیر بیماری کووید-۱...

30 Nov 2020 | 03 mins 32 secs

کشف یک نوار مرجانی بلندتر...

30 Nov 2020 | 03 mins 18 secs

کشف یک نوار مرجانی ب...

30 Nov 2020 | 03 mins 18 secs

رساندن خدمات گرده افشانی ...

28 Nov 2020 | 03 mins 53 secs

رساندن خدمات گرده اف...

28 Nov 2020 | 03 mins 53 secs

موسیقی سنتی ایرانی: ظرافت...

28 Nov 2020 | 10 mins 28 secs

موسیقی سنتی ایرانی: ...

28 Nov 2020 | 10 mins 28 secs

چالشهای برابری در تیم رهب...

28 Nov 2020 | 07 mins 02 secs

چالشهای برابری در تی...

28 Nov 2020 | 07 mins 02 secs